Morten Løkkegaard

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Om Morten Løkkegaard

Elevator-talen

Europa er i opbrud. Det europæiske samarbejde er under pres, både udefra og indefra: Brexit, Trump, terror, populisme og russisk aggression. Danmark skal finde sin vej - midt i forandringen.

Der er brug for fornyelse af vores fællesskab - EU - men også for en rolig hånd. Det 21. århundrede kræver moderne lederskab. Nye tider fordrer nye svar, men også viden og erfaring, for at kunne reformere og sikre det succesfulde.

Jeg kan og vil begge dele: Skabe visionen. Insistere på engagementet. Samarbejde - og være tæt på kernen. Forandre - for at bevare. Knokle for et mere åbent, gennemsigtigt og letforståeligt samarbejde. Fastholde de enestående resultater og justere de eksisterende regler og standarder. 


Hvor sidder jeg til daglig?

Jeg er næstformand i Europa-Parlamentets liberale gruppe, ALDE. 

Her bruger jeg megen tid på at sikre, at parlamentsgruppens politiske linie stemmer overens med Venstres. Det er jo ikke en naturlov, når liberale partier fra over 20 europæiske lande arbejder sammen.

Jeg er mangeårigt medlem af parlamentets udvalg for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.

Det er et af absolut vigtigste udvalg, for det er her - i EUs maskinrum - at de fælles regler skabes, de fælles standarder vedtages og de fælles nødvendige kompromisser støbes, for eksempel om forbrugerbeskyttelse og andre følsomme spørgsmål. Indre Marked udvalget står bag den opgradering og styrkelse af Det Indre Marked, som har sikret europæerne økonomisk fremgang og stærkere vækst.

Jeg er medlem af parlamentets Kultur og Uddannelsesudvalg.

Her er der knapt så meget lovgivning (Kultur og Uddannelse er alle blevet enige om er et nationalt anliggende), men til gengæld er det også her, at den ekstremt succesfulde Erasmus-program (der har sendt flere millioner unge på studieophold i udlandet) er blevet skabt og udviklet over årene. Jeg var ALDE-gruppens chefforhandler på Erasmus. Det er også her, at jeg har skabt formidlings-projektet “New Narrative for Europe”, som har eksisteret i nu 6 år, og har opbakning fra både den tidl. og nuværende kommissionsformand samt den tyske kansler Merkel.