Morten Løkkegaard

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Mærkesager


Hvad vil Venstre og jeg med Eu

Et trygt Danmark i et stærkt Europa

Verden er blevet mere usikker. Venstre vil sikre, at EU leverer effektive og holdbare løsninger, der skaber værdi for Danmark og Europa. Så vi i fællesskab med de andre lande i Europa kan løse de store grænseoverskridende udfordringer, som ingen kan løse alene.

En bæredygtig fremtid

Klimaet kræver handling. Venstre vil arbejde for et Europa, som går forrest i den grønne omstilling. Så vi med klimavenlige løsninger, ny teknologi og grøn transport sikrer, at Europa bliver CO2-neutralt senest i 2050.

Stop migration og styrk terrorbekæmpelsen

Folkevandringer er blevet hyppigere, og truslen om terror er taget til. Venstre vil forstærke grænsekontrollen i EU og sikre en effektiv hjemsendelse, så ulovlig indvandring bliver stoppet. Og vi vil gennem det stærke europæiske politisamarbejde bekæmpe terror, slå ned på tyvebander og sende kriminelle til afsoning i deres hjemlande. Så vi passer godt på Europa, Danmark - og dig.

Styrket frihandel

USA og Brexit har skabt uro i verden og Europa. Venstre vil styrke det internationale samarbejde med flere bæredygtige frihandelsaftaler og et stærkere indre marked. Så vi fortsat skaber fremgang, vækst og nye arbejdspladser.