Morten Løkkegaard

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Europa-Program

Venstre ønsker et trygt Danmark i et stærkt Europa. Et demokratisk og økonomisk stabilt Europa, hvor Danmark er så tæt på kernen af samarbejdet som overhovedet muligt. Et Europa, der bliver styrketinternt for at fylde sin plads i verden bedre ud. Det betyder i praksis, at Venstre vil arbejde for Mere Danmark i Europa - og mere Europa i verden.