Morten Løkkegaard

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre
Morten Løkkegaard

ET TRYGT OG RIGT DANMARK I ET STÆRKT EUROPA

Her kan du hurtigt orientere dig om mit og Venstres arbejde med Europa-politikken, finde links til relevante artikler, kronikker og mærkesager samt Venstres nye Europa-program og de mange opgaver, udvalg og dagsordener, jeg engagerer mig i.

Europa-Program

Venstre ønsker et trygt Danmark i et stærkt Europa. Et demokratisk og økonomisk stabilt Europa, hvor Danmark er så tæt på kernen af samarbejdet som overhovedet muligt. Et Europa, der bliver styrketinternt for at fylde sin plads i verden bedre ud. Det betyder i praksis, at Venstre vil arbejde for Mere Danmark i Europa…
LÆS MERE

Om Morten Løkkegaard

Elevator-talen

Europa er i opbrud. Det europæiske samarbejde er under pres, både udefra og indefra: Brexit, Trump, terror, populisme og russisk…

LÆS MERE